KVKK Politikası

MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

( ‘‘AYDINLATMA METNİ’’)

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(“MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

Adı, soyadı, kimlik numarası, cep telefonu ve adres bilgileriniz.İmza bilgileriniz,Sağlık verileriniz, Web sitesi kullanımı esnasında elde edilen bilgiler, İşyeri lokasyonlarındaki güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI;

MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir,

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, ve MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ başta olmak üzere Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ, kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

Kişisel verileriniz idari ve teknik imkanlarla korunmasının yanı sıra gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun şekilde sağlanmaktadır. KVK kanunu 13. Maddesi’nin 1. Fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak  ile ilgili taleplerinizi, yazılı veya KVK Kanununun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınız ile ilgili açıklamanızı içeren talebinizi

 Kanun kapsamındaki taleplerinizi www.mardindiyaliz.com adresindeki  ‘’Veri sahibi başvuru formu’’ nu doldurarak ;

13 MART MAHALLESİ,18. SOKAK SÜRÜCÜ APARTMANI A-B BLOK NO:5/1 İÇ KAPI NO:1 ARTUKLU/MARDİN adresine bizzat iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Elektronik Posta aracılığıyla ozelmardindiyaliz@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Başvuru Formu için “www.mardindiyaliz.com” adresinden ulaşabilirsiniz.

Başa dön
Open chat
Size Nasıl Yardımcı Olabilirz